Phylogenetic diversity of Acidobacteria in a former agricultural soil

A.M. Kielak, A.S. Pijl, J.A. Van Veen, G.A. Kowalchuk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  109 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  Although Acidobacteria represent the most abundant bacterial phylum in many soils, knowledge of acidobacterial diversity is still rather incomplete. We, therefore, examined the diversity of 16S rRNA genes affiliated with this phylum in a former arable soil via three independent approaches: (1) screening of a fosmid metagenome library for inserts containing Acidobacteria-like 16S rRNA genes; (2) PCR-cloning using general bacterial primers; and (3) PCR-cloning with acidobacterial-specific primers. Bacterial-specific libraries compared rhizosphere versus bulk soil samples, revealing a higher proportion of acidobacterial sequences in bulk soil libraries (P
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)378-382
  TijdschriftISME Journal
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2009

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Phylogenetic diversity of Acidobacteria in a former agricultural soil'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit