Phylogenetic diversity of human pathogenic Fusarium and occurrence of uncommon virulent species in Qatar

J. Taj-Aldeen, H. Salah, A. al-Hatmi, B. Theelen, M. Abukamar, S. Hashim, A. D. van Diepeningen, C. Lass-Floerl, T. Boekhout, M. Almaslamani

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentieAbstractWetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  Pagina's117-117
  StatusGepubliceerd - okt 2015

  Citeer dit

  Taj-Aldeen, J., Salah, H., al-Hatmi, A., Theelen, B., Abukamar, M., Hashim, S., van Diepeningen, A. D., Lass-Floerl, C., Boekhout, T., & Almaslamani, M. (2015). Phylogenetic diversity of human pathogenic Fusarium and occurrence of uncommon virulent species in Qatar. 117-117.