Phylogenetic lineages in Pseudocercospora

P W Crous, U Braun, G C Hunter, M J Wingfield, G J M Verkley, H-D Shin, C Nakashima, J Z Groenewald

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  202 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Phylogenetic lineages in Pseudocercospora'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology