Phylogenetic lineages in the Capnodiales

P.W. Crous, C.L. Schoch, K.D. Hyde, A.R. Wood, C. Gueidan, G.S. de Hoog, J.Z. Groenewald

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  319 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)17-47
  Aantal pagina's30
  TijdschriftStudies in Mycology
  Volume64
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit