Phylogenetic lineages within Alternaria and allied genera

J.H.C. Woudenberg, J.Z. Groenewald, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)162-162
  TijdschriftPhytopathology
  Volume103
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit