Phylogenetic overview of the Boletineae

M. Nuhn, M. Binder, A.F.S. Taylor, R.E. Halling, D.S. Hibbett

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  174 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)479-511
  TijdschriftFungal Biology
  Volume117
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit