Phylogenetic reassessment of Nigrospora: ubiquitous endophytes, plant and human pathogens

M. Wang, F. Liu, P.W. Crous, L. Cai

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Phylogenetic reassessment of Nigrospora: ubiquitous endophytes, plant and human pathogens'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences