Phylogenetic reassessment of the coelomycete genus Harknessia and its teleomorph Wuestneia (Diaporthales), and the introduction of Apoharknessia gen. nov.

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  43 Citaten (Scopus)
  1324 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)235-252
  TijdschriftStudies in Mycology
  Volume50
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit