Phylogenetic relationships among some cercosporoid anamorphs of Mycosphaerella based on rDNA sequence analysis

E.L. Stewart, Z. Liu, P.W. Crous, L. Szabo

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  85 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1491-1499
  TijdschriftMycological Research
  Volume103
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit