Phylogenetic relationships of Cylindrocladium pseudogracile and Cylindrocladium rumohrae with morphologically similar taxa, based on morphology and DNA sequences of internal transcribed spacers and b-tubulin

P.W. Crous, J.-C. Kang, C.L. Schoch, G.R.A. Mchau

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1813-1820
  TijdschriftCanadian Journal of Botany
  Volume77
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit