Phylogenomic analyses and distribution of terpene synthases among Streptomyces

L. Martín-Sánchez, K Saurabh Singh, M. Avalos Garcia, G.P. van Wezel, J.S. Dickschat (Co-auteur), P.V. Garbeva (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

26 Citaten (Scopus)
197 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Phylogenomic analyses and distribution of terpene synthases among Streptomyces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds