Phylogeny and a new species of the genus Arachnomyces (Arachnomycetaceae)

Bing-Da Sun, Yu-Guang Zhou, Amanda-Juan Chen, Jos Houbraken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)89-97
TijdschriftPhytotaxa
Volume394
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 25 feb. 2019

Citeer dit