Phylogeny and intraspecific variation of the extreme xerophile, Xeromyces bisporus

Olga Vinnere Pettersson, Su-lin L Leong, Henrik Lantz, Therese Rice, Jan Dijksterhuis, Jos Houbraken, Robert A Samson, Johan Schnürer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  24 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  The filamentous ascomycete Xeromyces bisporus is an extreme xerophile able to grow down to a water activity of 0.62. We have inferred the phylogenetic position of Xeromyces in relation to other xerophilic and xerotolerant fungi in the order Eurotiales. Using nrDNA and betatubulin sequences, we show that it is more closely related to the xerophilic foodborne species of the genus Chrysosporium, than to the genus Monascus. The taxonomy of X. bisporus and Monascus is discussed. Based on physiological, morphological, and phylogenetic distinctiveness, we suggest that Xeromyces should be retained as a separate genus.

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1100-11
  Aantal pagina's12
  TijdschriftFungal Biology
  Volume115
  Nummer van het tijdschrift11
  DOI's
  StatusGepubliceerd - nov. 2011

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Phylogeny and intraspecific variation of the extreme xerophile, Xeromyces bisporus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit