Phylogeny and nomenclature of the genus Talaromyces and taxa accommodated in Penicillium subgenus Biverticillium

R.A. Samson, N. Yilmaz, J. Houbraken, H. Spierenburg, K.A. Seifert, S.W. Peterson, J. Varga, J.C. Frisvad

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  334 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)159-183
  TijdschriftStudies in Mycology
  Volume70
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit