Phylogeny and Systematics of Leptomyxid Amoebae (Amoebozoa, Tubulinea, Leptomyxida)

Alexey Smirnov (Co-auteur), Elena Nassonova, Stefan Geisen, Michael Bonkowski, Alexander Kudryavtsev, Cedric Berney, Anna Glotova, Natalya Bondarenko, Iva Dyková, Martin Mrva, Jose Fahrni, Jan Pawlowski

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

17 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Phylogeny and Systematics of Leptomyxid Amoebae (Amoebozoa, Tubulinea, Leptomyxida)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences