Phylogeny and taxonomic revision of Microascaceae with emphasis on synnematous fungi

M. Sandoval-Denis, J. Guarro, J. F. Cano-Lira, D. A. Sutton, N. P. Wiederhold, G. S. de Hoog, S. P. Abbott, C. Decock, L. Sigler, J. Gene

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  48 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)193-233
  TijdschriftStudies in Mycology
  Nummer van het tijdschrift83
  DOI's
  StatusGepubliceerd - mrt. 2016

  Citeer dit