Phylogeny and taxonomy of Cladosporium-like hyphomycetes, including Davidiella gen. nov., the teleomorph of Cladosporium s.str.

U. Braun, P.W. Crous, F. Dugan, J.Z. Groenewald, S.G. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)3-18
  TijdschriftMycological Progress
  Volume2
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit