Phylogeny and taxonomy of meristematic rock-inhabiting black fungi in the Dothideomycetes based on multi-locus phylogenies

E. Egidi, G. S. de Hoog, D. Isola, S. Onofri, W. Quaedvlieg, M. de Vries, G. J. M. Verkley, B. Stielow, L. Zucconi, L. Selbmann

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)127-165
  TijdschriftFungal Diversity
  Volume65
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - mrt. 2014

  Citeer dit