Phylogeny and taxonomy of the genus Gliocladiopsis

L. Lombard, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  24 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)25-33
  TijdschriftPersoonia
  Volume28
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit