Phylogeny and taxonomy of the scab and spot anthracnose fungus Elsinoë (Myriangiales, Dothideomycetes)

X.L. Fan, R.W. Barreto, J.Z. Groenewald, J.D.P. Bezerra, O.L. Pereira, R. Cheewangkoon, L. Mostert, C.M. Tian, P.W. Crous

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Phylogeny and taxonomy of the scab and spot anthracnose fungus Elsinoë (Myriangiales, Dothideomycetes)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences