Phylogeny, detection, and mating behaviour of Mycosphaerella spp. occurring on banana

P.W. Arzanlou

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

138 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Wageningen University
Begeleider(s)/adviseur
  • Crous, Pedro W., Promotor
  • de Wit, P.J.G.M., Promotor, Externe Persoon
  • Zwiers, L.H., Promotor
  • Kema, G.H.J., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning28 mei 2008
Plaats van publicatieWageningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-8504-800-8
StatusGepubliceerd - 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit