Phylogeny-function analysis of (meta)genomic libraries: screening for expression of ribosomal RNA genes by large-insert library fluorescent in situ hybridization (LIL-FISH)

J.H.J. Leveau, S. Gerards, W. De Boer, J.A. Van Veen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  19 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Phylogeny-function analysis of (meta)genomic libraries: screening for expression of ribosomal RNA genes by large-insert library fluorescent in situ hybridization (LIL-FISH)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology