Phylogeny, identification and nomenclature of the genus Aspergillus

R. A. Samson, Cobus Visagie, J. Houbraken, S. -B. Hong, V. Hubka, C. H. W. Klaassen, G. Perrone, K. A. Seifert, A. Susca, J. B. Tanney, J. Varga, S. Kocsube, G. Szigeti, T. Yaguchi, J. C. Frisvad

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  843 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)141-173
  TijdschriftStudies in Mycology
  Nummer van het tijdschrift78
  DOI's
  StatusGepubliceerd - jun. 2014

  Citeer dit