Phylogeny of Calonectria and selected hypocrealean genera with cylindrical macroconidia

C.L. Schoch, P.W. Crous, M.J. Wingfield, B.D. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

  59 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  TitelMolecules, morphology and classification: towards monophyletic genera in the Ascomycetes
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit