Phylogeny of Calonectria and selected hypocrealean genera with cylindrical macroconidia

C.L. Schoch, P.W. Crous, M.J. Wingfield, B.D. Wingfield

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    TitelMolecules, morphology and classification: towards monophyletic genera in the Ascomycetes
    StatusGepubliceerd - 2000

    Citeer dit