Phylogeny of Penicillium and the segregation of Trichocomaceae into three families

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-51
  TijdschriftStudies in Mycology
  Volume70
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit