Phylogeny of rock-inhabiting fungi related to Dothideomycetes.

C. Ruibal, C. Gueidan, L. Selbmann, A.A. Gorbushina, P.W. Crous, J.Z. Groenewald, L. Muggia, M. Grube, D. Isola, C.L. Schoch, J.T. Staley, F. Lutzoni, G.S. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)123-133
  Aantal pagina's11
  TijdschriftStudies in Mycology
  Volume64
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit