Phylogeny of saprobic microfungi from Southern Europe

M. Hernández-Restrepo, J. Gené, R.F. Castañeda-Ruiz, J. Mena-Portales, P.W. Crous, J. Guarro

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Phylogeny of saprobic microfungi from Southern Europe'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences