Phylogeny of Sarocladium (Hypocreales)

A. Giraldo, J. Gene, D. A. Sutton, H. Madrid, G. S. de Hoog, J. Cano, C. Decock, P. W. Crous, J. Guarro

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)10-24
  TijdschriftPersoonia
  Volume34
  DOI's
  StatusGepubliceerd - jun. 2015

  Citeer dit