Phylogeny of some cercosporoid fungi from Citrus

M.C. Pretorius, P.W. Crous, J.Z. Groenewald, U. Braun

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)286-305
  TijdschriftSydowia
  Volume55
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit