Phylogeny of the industrial relevant, thermophilic genera Myceliophthora and Corynascus

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  384 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Phylogeny of the industrial relevant, thermophilic genera Myceliophthora and Corynascus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences