Phylogeny of Y chromosomes from bovine species

I.J. Nijman, D.C.J. van Boxtel, L.M. van Cann, Y. Marnoch, E. Cuppen, J.A. Lenstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

40 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)723-726
TijdschriftCladistics
Volume24
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit