Phylogeography of the Black-tailed Godwit Limosa limosa : substructuring revealed by mtDNA control region sequences

J. Höglund, T. Johansson, A. Beintema, H. Schekkerman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Phylogeography of the Black-tailed Godwit Limosa limosa : substructuring revealed by mtDNA control region sequences'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology