Physical and psychological health at adolescence and home care use later in life

G.E. Bijwaard, R. Alessie, V. Angelini, L.H. Lumey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummere0261078
TijdschriftPLoS One
Volume16
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 08 dec. 2021

Citeer dit