'Physical stature and biological living standards of girls and young women in the Netherlands, born between 1815 and 1865'

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

422 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)60-75
Aantal pagina's16
TijdschriftThe History of the Family
Volume15
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit