Physically Triggered Morphology Changes in a Novel Acremonium Isolate Cultivated in Precisely Engineered Microfabricated Environments

Laura Caton, Andrey Yurkov, Marcel Giesbers, Jan Dijksterhuis, Colin J. Ingham

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftFrontiers in Microbiology
Volume8
DOI's
StatusGepubliceerd - 14 jul. 2017

Citeer dit