Physiological control on carbon isotope fractionation in marine phytoplankton

Karen M. Brandenburg*, Björn Rost, Dedmer B. Van De Waal, Mirja Hoins, Appy Sluijs

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Citaten (Scopus)

Zoekresultaten