Physiological effects of vesicular arbuscular Mycorrhizal infection in relation to the internal P concentration in Plantago major ssp. pleiosperma

R. Baas

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)17-21
  TijdschriftAgriculture, Ecosystems and Environment
  Volume29
  Nummer van het tijdschrift1-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit