Phytochemicals link heaven to earth: Induced plant responses mediating interactions between root and shoot herbivores

N.M. Van Dam

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  14 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)9-10
  TijdschriftNewsletter of the Phytochemical Society of North America
  Volume42
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 2002

  Citeer dit