PHYTOCHROME B and HISTONE DEACETYLASE 6 Control Light-Induced Chromatin Compaction in Arabidopsis thaliana

Federico Tessadori, Martijn van Zanten, Penka Pavlova, Rachel Clifton, Frederic Pontvianne, Basten Snoek, Frank F. Millenaar, Roeland Kees Schulkes, Roel van Driel, Laurentius A. C. J. Voesenek, Charles Spillane, Craig S. Pikaard, Paul Fransz, Anton J. M. Peeters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

107 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftPLoS Genetics
Volume5
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit