Phytoestrogen-mediated inhibition of the human T47D breast cancer cells depends on the ERalfpha/ERbeta ratio

A.M. Sotoca, D. Ratman, P.T. van der Saag, A. Strom, J.A. Gustafsson, J. Vervoort, I.M.C.M. Rietjens, A.J. Murk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

88 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)171-178
TijdschriftJournal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology
Volume112
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit