Phytopathogenic fungi from South Africa.

P.W. Crous, A.J.L. Phillips, A.P. Baxter

  Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  UitgeverijUniversity of Stellenbosch Printers/Department of Plant Pathology Press
  ISBN van geprinte versie0797207775
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit