Phytoplankton and its production rates in the Loosdrecht lakes before and after P-load reduction

W.A. De Kloet, P.J. Boesewinkel-De Bruyn, L. Breebaart

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)715-718
  TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
  Volume24
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit