Phytoplankton - and nutrient dynamics in saline Lake Grevelingen (SW Netherlands) under different hydrodynamical conditions in 1978-1980

C. Bakker, I. De Vries

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)191-220
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume18
  Nummer van het tijdschrift3-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit