Phytoplankton composition and spatial distribution of copper and zinc in the Fal Estuary (Cornwall, UK)

J.W. Rijstenbil, A.G.A. Merks, J. Peene, T.C.W. Poortvliet, J.A. Wijnholds-Vreman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)37-43
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume25
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit