Phytoplankton composition of stagnant and tidal ecosystems in relation to salinity, nutrients, light and turbulence

J.W. Rijstenbil

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)113-123
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume21
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit