Phytoplankton functional composition determines limitation by nutrients and grazers across a lake productivity gradient

M.A.S. Schulhof*, D.B. van de Waal, S.A.J. Declerck, J.B. Shurin

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Phytoplankton functional composition determines limitation by nutrients and grazers across a lake productivity gradient'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology