Phytoplankton growth and stoichiometric responses to warming, nutrient addition and grazing depend on lake productivity and cell size

Marika A. Schulhof (Co-auteur), Jonathan B. Shurin, Steven A.J. Declerck, Dedmer B. Van de Waal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

86 Downloads (Pure)

Zoekresultaten