Phytoplankton growth and stoichiometric responses to warming, nutrient addition and grazing depend on lake productivity and cell size

Marika A. Schulhof (Co-auteur), Jonathan B. Shurin, Steven A.J. Declerck, Dedmer B. Van de Waal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

86 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Phytoplankton growth and stoichiometric responses to warming, nutrient addition and grazing depend on lake productivity and cell size'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Chemical Compounds