Phytosociological amplitudes of some dutch coastal species and their ecological interpretation

J. Haeck, O.F.R. Van Tongeren, E. Van der Maarel

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)77-85
  TijdschriftPlant Ecology
  Volume61
  Nummer van het tijdschrift1-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit