Pierlala: De vele wedergeboortes van een lied

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

79 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)26
TijdschriftLiteratuur
Volume21
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit